'चवथे आंबेडकरी युवा साहित्य संमेलन' नागपूर  येथे १२, १३ नोव्हेंबर रोजी संपन्न होत आहे. या सम्मेलनासाठी आपण सर्वाना आग्रहाचे निमंत्रण !!! You are cordially invited to attend 'Fourth Ambedkari Yuva Sahitya Sammelan' on November 12, 13, 2011 at Nagpur  

 'नव्या जगाच्या निर्मिती साठी, आधुनिक युगाचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन त्या विचारांना आपल्या लेखणीतून जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या साहित्यिकांना जोडण्याचा एक प्रयत्न'. Connecting people with common ideals and aspirations to create better world through our literature inspired by Dr B R Ambedkar, our modern age hero

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola